سیستمهای کابلی
[۰۱۴۹۰۱۳۱۳]-[architecture-ebook]-cable-tent-textile-architecture
عنوان کتاب : cable tent textile architecture نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 014901313 توضیحات: مهندس بزرگ، که شاید تا حالا دیگه باید بگم دکتر بزرگ، محمد رضا مجاهدی پایه گذار معماری کابلی کششی و چادری در ایران، خاورمیانه ...
توسط
تومان