سنگ
۰۱۳۴-moshkele-ajib-3-IMG_3858
شماره موضوع : 0134 در تصاویر و پستهای قبل دیدیم که سنگهای نمای داخلی و بیرونی یک دست انداز در حال ترک خوردن بود و دلیل صحیحی برای آن متصور نبود ... خوب دلایل را من اینجا ذکر میکنم و ...
۰۱۳۳-moshkele-ajib-2-IMG_3831
شماره موضوع : 0133 برخی مسایل برای حل شدن به مطالعه و مشاوره گسترده تری نیاز دارند مثل مشکل عجیبی که میبینید در تصویر بند سنگها در حال باز شدن است و سنگ در پوش نه فشاری را تحمل می ...
۰۱۰۶-doaye-mostajab-IMG_3265
شماره موضوع : 0106 در کارگاه بودیم و سنگ پیمانکاران نمیرسید خلاصه اوضاع به هم ریخته بود، دوستی ناخود آگاه برگشت که خدایا این سنگ کی میرسه بالاخره ... در همون لحظه تریلر حمل سنگ از گوشه سایت نمایان شد ...
۰۰۸۵-shamse-IMG_3885
شماره موضوع : 0085 کار با سنگ نیاز به سنگبر با سلیقه دارد ... ابزار ها مهمند ولی نه به این اندازه، شمسه سنگی را ببینید که به چه خوبی توسط این دوست و همکار گرامی ما در حال ساخت ...
۰۰۸۴-naghsh-sang-IMG_2152
شماره موضوع : 0084 یکی از سنگهایی که به آن خیلی علاقه دارم، سنگ تراورتن کرم است، میزان تیرگی و روشنی سنگ را شما انتخاب می کنید و باید توجه کنید که در برخی موارد رنگ سنگ در آفتاب و ...
1 2 3 7
توسط
تومان