سایر معماران
[۰۱۴۷۰۱۲۴۰]-[architecture-ebook]-catalogos-de-arquitectura-contemporanea_waro-kishi
عنوان کتاب : catalogos de arquitectura contemporanea, waro kishi نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 014701240 توضیحات: 1950 در یوکوهامای ژاپن به دنیا آمد 1973 فارغ التحصیل دپارتمان الکترونیک از دانشگاه کیوتو 1975 فارغ التحصیل دپارتمان معماری از دانشگاه ...
[۰۱۴۶۰۱۲۳۹]-[architecture-ebook]-Jodidio-philip—valode-and-pister-architects
عنوان کتاب : valode and pister architects نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 014601239 توضیحات: دنیس والوده و ژان پیستر همانند بسیاری از معماران مشهور نیستند ... آنها طبع آرام و ملایمی دارند و با آرامی هم سخن میگویند ...
[۰۱۴۱۰۱۲۳۶]-[architecture-ebook]-master-series-VI_SCDA-architects
عنوان کتاب : SCDA architects نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 014101236 توضیحات: تیمی شامل 70 معمار، آتلیه معماری شرکت اس.سی.دی.ای را تشکیل میدهد. این شرکت در سال 1995 و در سنگاپور شکل گرفته است... کتاب را از آدرس ...
[۰۱۳۹۰۱۲۳۴]-[architecture-ebook]-bratton,-denise-&-dionne,-caroline—the-architecture-of-richter-and-dahi-rocha
عنوان کتاب : the architecture of richter and dahi rocha نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 013901234 توضیحات: معرفی معمار معاصر: ریختر و داهل روکا مرکز تعمیر و نگهداری قطار شهری ، ایستگاه ژنو – سوئیس 1999-1995 ساختمان اداری ...
توسط
تومان