ساختمانهای چوبی
[۰۲۴۴۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-architecture-ebook-the-essential-guide-to-framing
عنوان کتاب : the essential guide to framing نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 024401312 توضیحات: استفاده از چوبهای چهار تراش، نه تنها در آلاچیقهای فانتزی پارکها که در ساختمان سازی هم کاربرد دارد ... خوب ما که ...
[۰۲۴۲۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-detail-praxis—timber-construction
عنوان کتاب : detail praxis - timber construction نویسنده: Theodor Hugues, Umv.-Prof. Dr. -ing., architect انتشارات : - کد کتاب : 024201312 توضیحات: در حال حاضر، ساختمانهای چوبی خیلی کم در ایران ساخته می شود، ولی به این معنی نیست ...
توسط
تومان