ساختمانهای بلند
[۰۱۶۴۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-tall-building-structures,-analysis-&-design
عنوان کتاب : tall building structures, analysis & design نویسنده: bryan stafford smith انتشارات: john wiley & sons, inc کد کتاب : 016401312 توضیحات: ساختمانهای بلند، شیوه طراحی و برنامه ریزی خاص خود را دارند، در سازه ساختمان، رفتار ساختمانهای ...
توسط
تومان