ریچارد میر
[۰۱۳۸۰۱۲۳۲]-[architecture-ebook]-richard-meier
عنوان کتاب : richard meier نویسنده: philip jodidio انتشارات: taschen کد کتاب : 013801232 توضیحات: چگونه به بهترین نحوی یک دایره را با مجموعه ای از احجام ترکیب کنیم؟ چگونه طرحی بر اساس خطوط و نقاط (در پلان) و صفحات ...
[۰۱۳۷۰۱۲۳۲]-[architecture-ebook]-richard-meier–church,-rome,-italy
عنوان کتاب : richard meier  church, rome, italy نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 013701232 توضیحات: پلان ها ، نما و مقطع و چند پرسپکتیو از این کار معروف و شاعرانه ریچارد میر در این چند صفحه ارائه شده ...
دانلود کتاب معماری : کتاب قرمز ریچارد میر
عنوان کتاب  : richard meier architect انتشارات  : - نویسنده  : - کد کتاب : 013601232 اگر قرار باشه از یک معمار بعنوان پیامبر معماری نام برده بشه ، شما چه کسی رو نام میبرید ؟ تادائو آندو ؟ رنزو ...
توسط
تومان