رویت
[۰۱۵۱۰۱۳۰۱]-[architecture-ebook]-revit-architecture-2011-user-guide-en
عنوان کتاب : revit architecture 2011 user guide en نویسنده: - انتشارات: autodesk کد کتاب : 015101301 توضیحات: شرکت اتودسک برای یادگیری مقدماتی نرم افزار فوق ارزشمند رویت ، یک مجموعه درس تدوین کرده که در سایت این شرکت برای ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان ، مدتی پیش جزوه آموزشی کلاس رویت (revit) را برای شکستن تابوی یادگیری این نرم افزار ارائه کرده بودیم که 10 جلسه بود و متاسفانه جلسه آخر تشکیل نشد و جزوه آن ارائه نشده. در این راستا ، برای ...
عنوان کتاب : Mastering Revit Architecture 2009 انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 015001301 توضیح : بنا نداشتم که کتابهایی رو که نخوندم رو معرفی کنم ولی مدتی است بحث نرم افزار revit گرم شده و صحبتهایی ...
توسط
تومان