راههای تشخیص
۰۰۲۷-darz-gach-IMG_6594
گاهی اوقات، لازم است تشخیص دهیم بخشی که اجرا شده در دراز مدت دوچار ترک خواهد شد و یا درزی که در یک بخشی از اجرا وجود دارد در حال باز شدن است یا نه ... برای این قضیه، بخش ...
توسط
تومان