دسته کتابهای عمومی معماری
[۰۳۱۲۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-new-generation-in-design-featuring,-the-works-of-german-architects-and-interior-designers
عنوان کتاب : new generation in design نویسنده:cornelia dorries, andrea platena  انتشارات : - کد کتاب : 031201311 توضیحات: نام کامل کتاب هست new generation in design, featuring the works of german architects and interior designers که می شود نسل ...
[۰۲۷۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-desert-architecture-pages-of-book
عنوان کتاب : desert architecture نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 027901305 توضیحات: اهمیت دادن به بحث معماری همیشه مرا شاد می کند، خصوصا در جاهایی که اصلا انتظار دیدنش را نداری، مردم دوست دارند به خود برسند، به ...
[۰۲۷۷۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-places-of-the-soul,-architecture-and-environmental-design-as-a-healing-art
عنوان کتاب : places of the soul, architecture and environmental design as a healing art نویسنده:Christopher day انتشارات : architectural press, elsevier کد کتاب : 027701309 توضیحات: یکی از آرزوهای هر معماری ساختن خانه ای برای خود است ... دادن ...
[۰۲۷۶۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-torsten—an-architects-guide-to-fame
عنوان کتاب : an architects guide to fame نویسنده: paul davies انتشارات : architectural press, elsevier کد کتاب : 027601309 توضیحات: خوب الحمد ... که در کتابخانه معماری معمارشیتکت همه کتابی پیدا می شود، اینهم یک راهنما برای معروف شدن ...
[۰۲۷۵۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-critical-architecture
عنوان کتاب : critical architecture نویسنده: jane rendell انتشارات : AHRA کد کتاب : 027501309 توضیحات: خیلی وقتها ترجمه ای که انجام میدیم، وابسته به معنی یک کلمه کلیدی است که کل متن را تحت الشعاع خود قرار داده است، ...
1 2 3 6
توسط
تومان