دسته مجلات معماری
[۰۲۸۳۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-territory-architecture-beyond-enviroment
عنوان کتاب : territory, architecture beyond enviroment نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028301401 توضیحات: معماري و انسان براي سالها محيط پيرامون خود را تحت تاثير قرار داده اند. اين روزها ارتباط جديدي بين محيط و معماري در حال ...
[۰۲۸۱۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-4dspace-interactive-architecture
عنوان کتاب : 4dspace, interactive architecture نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028101401 توضیحات: بعد چهارم در اصل با تعريفي كه از سه بعد طول و عرض و ارتفاع داريم، بايد تعريفي از موجوديت باشد، مثلا گفته مي شود ...
توسط
تومان