درب و پنجره
۰۰۷۴ darb chubi IMG_1049
شماره موضوع : 0074 همیشه تصور ما بر این است که دربهای مرتبط با فضای بیرونی ساختمان باید فلزی باشند و دربهای چوبی در مقابل باران و عوامل جوی مقاومت لازم را ندارند ولی در حقیقت اینطور نیست و دربهای ...
۰۰۷۲-panjere-IMG_0959
شماره موضوع : 0072 خودم از دیدن این عکس شرمنده شدم، کارهایی در کارگاه انجام می شود که شما باید با ماژیک روی کار و با نامه توی دفتر بنویسید که کار شما نیست! کار گذاشتن پنجره در زمانی که ...
۰۰۶۹-ghofl-darb-IMG_0533
شماره موضوع : 0069 اصلا فکر نمیکردم که قفل درب هم موضوعی برای صحبت باشد، عزیزی میگفت حتی جوراب آدم هم میتواند موضوع یک صحبت طولانی قرار گیرد بگذریم، قفل درب انواع مختلفی دارد مثل این قفلی که در تصویر ...
۰۰۴۵-vaghti-charchub-shaghul-nist-IMG_6977
شماره موضوع : 0045 در هنگام کار گذاشتن چارچوب دربها، لازم است به شاقولی بودن درب از هر طرف، تابیدگی درب و کنترل ریسمان ضربدری دقت شود یعنی با دو ریسمان دو قطر مستطیل چارچوب را به هم وصل کنیم ...
توسط
تومان