دربها
۰۰۱۹-pakhor-darb-IMG_7830
سرویسهای بهداشتی و کلا فضاهای خیس که با شیلنگ آب آنرا میشوریم، نیاز به یک جدا کننده ای دارند تا از فضاهای خشکی که به آنها ارتباط دارند جدا شوند، این جدا کننده می تواند یک سنگ پاخور با ضخامت ...
توسط
تومان