دایره المعارف معماری
[۰۲۳۳۰۱۳۱۰]-[architecture-ebook]-dictionary-of-architecture
عنوان کتاب : a visual dictionary of architecture نویسنده: francis d.k. ching انتشارات : - کد کتاب : 023301310 توضیحات: معماری، هنر و علم طراحی و اجرای ساختمانها، این جمله را به خاطر دارید؟ این جمله ای در صفحات اول ...
[۰۲۲۳۰۱۳۱۰]-[architecture-ebook]-encyclopedia-of-materials,-parts,-and-finishes
عنوان کتاب : encyclopedia of materials, parts, and finishes نویسنده: mel schwartz انتشارات : crc press کد کتاب : 022301310 توضیحات: یک کتاب صد در صد متنی، بالاخره دایرت المعارف است کتاب جوک که نیس ... کتاب را از آدرس ...
[۰۲۲۲۰۱۳۱۰]-[architecture-ebook]-encyclopedia-of-20th-century-architecture
عنوان کتاب : encyclopedia of 20th century architecture نویسنده: r.stephen sennott انتشارات : - کد کتاب : 022201310 توضیحات: دایرت المعارف تصویری معماری قرن بیستم البته از حرف A  تا F  را در این جلد خواهید داشت... کتاب را از ...
[۰۲۱۵۰۱۳۱۰]-[architecture-ebook]-phaidon-atlas-of-contemporary-world-architecture-part07
عنوان کتاب : phaidon atlas of contemporary world architecture part07 نویسنده: - انتشارات : phaidon کد کتاب : 022101310 توضیحات: بخش هفتم از مجموعه اطلس بزرگ فیدون ... کتاب را از آدرس های زیر دانلود کنید: لینک مستقیم : اطلس ...
[۰۲۱۵۰۱۳۱۰]-[architecture-ebook]-phaidon-atlas-of-contemporary-world-architecture-part05
عنوان کتاب : phaidon atlas of contemporary world architecture part05 نویسنده: - انتشارات : phaidon کد کتاب : 021901310 توضیحات: بخش پنجم از مجموعه اطلس بزرگ فیدون ... کتاب را از آدرس های زیر دانلود کنید: لینک مستقیم : اطلس ...
1 2 3
توسط
تومان