دانلود مجله معماری
[۰۲۸۷۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-cities-of-dispersal
عنوان کتاب : cities of dispersal نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 028701401 توضیحات: برای سالیان سال شهرهای ما بر اساس یک روند طبیعی و به آهستگی شروع به رشد کردند، تا اینکه تکنولوژی پا به عرصه گذاشت ...
[۰۲۸۶۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-architextiles
دانلود کتاب معماری : بافتنی های معماری عنوان کتاب : architextiles نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028601401 توضیحات: آنچه از ابندا به نظر می رسد؛ بافته ها یا بافتنی های معماری باید در مورد سیستم های چادری و ...
[۰۲۸۵۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-versatility-and-vicissitude-performance-in-morpho-ecological-design
عنوان کتاب : versatility and vicissitude نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028501401 توضیحات: سنت همیشگی ما بر این بود که کتابی را بدون ورق زدن ارائه نکنیم. اما برخی از کتابها یا مجلات ارائه شده آنقدر نو و ...
[۰۲۸۳۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-territory-architecture-beyond-enviroment
عنوان کتاب : territory, architecture beyond enviroment نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028301401 توضیحات: معماري و انسان براي سالها محيط پيرامون خود را تحت تاثير قرار داده اند. اين روزها ارتباط جديدي بين محيط و معماري در حال ...
[۰۲۸۲۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-4dsocial-interactive-design-environments
عنوان کتاب : 4dsocial: interactive design environments نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028201401 توضیحات: براي هزاران سال فضاي معماري به نوعي محيط مرده اي بود در اطراف ما و با ما تعامل مستقيم و زنده اي نداشت، درست ...
1 2
توسط
تومان