خلاقیت در معماری
[۸۱۰۲۸۹۱۰][architecture-doc]-poetics-of-architecture
این متن برداشتی خلاصه است از کتاب بوطیقای معماری (poetics of architecture) جلد اول،  کتابی که توسط یک استاد کهنه کار معماری نوشته شده و حاصل سالها تمرین در کنار دانشجویانی از سراسر دنیا و نیز در عرصه حرفه ای ...
توسط
تومان