جزییات معماری
[۰۲۴۴۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-architecture-ebook-the-essential-guide-to-framing
عنوان کتاب : the essential guide to framing نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 024401312 توضیحات: استفاده از چوبهای چهار تراش، نه تنها در آلاچیقهای فانتزی پارکها که در ساختمان سازی هم کاربرد دارد ... خوب ما که ...
[۰۲۴۳۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-architectural-design-in-steel
عنوان کتاب : architectural design in steel نویسنده: Peter Trebilcock and Mark Lawson انتشارات : - کد کتاب : 024301312 توضیحات: فرودگاها، استادیومها، مراکز خرید بزرگ و کلا ساختمانهایی که از مقیاس عادی خارج میشوند، دیگر به صرفه نیست که ...
[۰۲۴۲۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-detail-praxis—timber-construction
عنوان کتاب : detail praxis - timber construction نویسنده: Theodor Hugues, Umv.-Prof. Dr. -ing., architect انتشارات : - کد کتاب : 024201312 توضیحات: در حال حاضر، ساختمانهای چوبی خیلی کم در ایران ساخته می شود، ولی به این معنی نیست ...
[۰۱۸۴۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-solar-architecture—detail-praxis
عنوان کتاب : solar architecture, in detail نویسنده: christian schittich انتشارات: - کد کتاب : 018401305 توضیحات: تاثیر گرما و روشنایی خورشید بر ساختمان ها ، بسیار از آنچه فکر می کنیم بیشتر است . بله داشتم می گفتم زاویه ...
توسط
تومان