در حال حاضر سایت در مرحله آزمایشی بوده و فروشها غیر فعال می باشد، از همراهی شما سپاسگذاریم و از نظرات سازنده شما استقبال می کنیم.
تفنگ میخکوب
۰۰۵۶-hilti-IMG_7405
شماره موضوع : 0056 ریکا را یادتون هست تا مدتها شوینده ها را با این نام میشناختیم؟ خوب بسیاری از ابزار آلات ساختمانی را هم با مارک هیلتی میشناسیم، مثلا وقتی شنیدید تفنگ هیلتی یعنی در واقع تفنگ میخ کوب ...
توسط
تومان