ترکها
۰۱۲۱-tarake-sang-IMG_3805
شماره موضوع : 0121 چه چیزی، چه عامی غیر از نشست ساختمان، نما را به این روز انداخته است؟
۰۱۱۶-tarake-divare-3-IMG_3514
شماره موضوع : 0116 اینجا با گچ هم ترک را رصد کردیم و باز هم ترک خورد ... دلیل ترک خوردن چند عامل بود ... نامناسب بودن ماسه ملات که باعث انقباض دیوار شده بود، زیاد بودن ضخامت دوغاب، ناپایداری ...
۰۱۱۴-tarak-divare-2-IMG_3385
شماره موضوع : 0114 به محض برخورد با ترک در ساختمان باید دو کار سریعا انجام گیرد، یکی رصد ترک با زدن گچ نازک روی آن به نحوی که توی آن نفوذ نکند، دوم یافتن علت ترک ... اگر گچ ...
۰۱۱۳-tarak-divare-1-IMG_3365
شماره موضوع : 0113 ترکها مباحث بسیار گسترده و حساسی را در اجرای ساختمان به خود اختصاص داده اند، به محض اینکه به یک ترک در بخشی از اجرا برخوردیم باید با دقت هر چه تمامتر آنها را زیر نظر ...
۰۰۲۷-darz-gach-IMG_6594
گاهی اوقات، لازم است تشخیص دهیم بخشی که اجرا شده در دراز مدت دوچار ترک خواهد شد و یا درزی که در یک بخشی از اجرا وجود دارد در حال باز شدن است یا نه ... برای این قضیه، بخش ...
توسط
تومان