ترسیمات معماری
[۰۱۵۹۰۱۳۰۳]-[architecture-ebook]-watercolour-landscape
عنوان کتاب : watercolour landscape نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 015901303 توضیحات: از تکنیک های ارائه دستی، البته اگر زمان آن به اندازه کافی موجود باشد، و شاید شیرین ترین آنها راندوی آبرنگ است. با ساخت رنگهای متنوع ...
[۰۱۵۸۰۱۳۰۳]-[architecture-ebook]-understanding-architecture-through-drawing
عنوان کتاب : understanding architecture through drawing نویسنده: brian edwards انتشارات: tylor & francis کد کتاب : 015801303 توضیحات: سرفصل های این کتاب مفید آموزشی به شرح زیر است: -          سودمندی ترسیم -          چرا ترسیم؟ -          انتخاب موضوع -          پرسپکتیو ...
[۰۱۵۷۰۱۳۰۳]-[architecture-ebook]-sketching-with-markers
عنوان کتاب : sketching with markers نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 015701303 توضیحات: مثلث دیدن – تصور – ترسیم. مثلثی است که تا پایان عمر کاری معمار به همراه او خواهد بود. هرچند امروز کمی ابزارها متفاوت شده ...
[۰۱۵۶۰۱۳۰۳]-[architecture-ebook]-schank,-kendra-s.—architect-drawings,-a-selection-of-sketches-by-world-famous-architects-through-history
عنوان کتاب : architect drawings, a selection of sketches by world famous architects through history نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 015601303 توضیحات: این فقط یک کتاب ترسیم معماری نیست. بلکه از زمان رنسانس در معماری  غرب ، ترسیمات ...
توسط
تومان