تاسیسات
۰۰۶۲-loole-IMG_0103
شماره موضوع : 0062 خوب لوله آب باران یک امر تاسیساتی است منتها متاسفانه یک سر همه امور تاسیساتی در ساختمان به معماری هم مربوط می شود؛ مثلا این مساله که به واسطه وجود تیر و ستون در گوشه ها ...
۰۰۳۴-eslahe-loole-aabe-barun-IMG_6820
وقتی دارید لوله های آب باران را اجرا می کنید، به تراز کف دقت کنید، لوله آب باران نه می تواند خیلی از تراز کف بالاتر باشد و نه خیلی پایینتر در این تصاویر ابتدا به این تراز دقت و ...
توسط
تومان