تاریخ معماری
[۰۲۲۵۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-10-X-10-100-architects-10-critics
عنوان کتاب : 10x10 , 100 architects 10 critics نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022501311 توضیحات: برخی کتابها را برای تحقیق و ارائه ای که داریم مطالعه میکنیم و در حقیقت آنها را دوست نداریم ... بعضی ...
[۰۱۹۹۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-architecture-in-japan
عنوان کتاب : architecture in japan نویسنده: Philip judidio انتشارات : - کد کتاب : 019901306 توضیحات: تادائو آندو، شیگرو بان، تویو ایتو، وارو کیشی، کنگو کوما، فامیهیکو ماکی، اینهای معمارانی هستند که ما قدیمیها میشناسیم و گوشه هایی از ...
[۰۱۹۴۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-historical-dictionary-of-architecture
عنوان کتاب : historical dictionary of architecture نویسنده: allison lee palmer انتشارات : the scarecrow press کد کتاب : 019401306 توضیحات: این کتاب حاوی کلمات ،اصطلاحات و تعاریف معماری است و چه خوب بود اگر به همراه فایل متنی، لوح ...
[۰۱۹۳۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-greek-architecture
عنوان کتاب : greek architecture نویسنده: allan marquand انتشارات: the macmillan company کد کتاب : 019301306 توضیحات: تاریخ معماری یونان را در این کتاب که مصور هم نیست مطالعه بفرمایید. کتاب را از آدرس های زیر دانلود کنید: لینک مستقیم ...
[۰۱۹۲۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-the-architecture-of-modern-Italy-(Vol-I,The-Challenge-of-Tradition-1750—1900)
عنوان کتاب : the architecture of modern Italy (Vol I,The Challenge of Tradition 1750 - 1900) نویسنده: terry kirk انتشارات: princeton architectural press کد کتاب : 019201306 توضیحات: جلد اول این کتاب تحت عنوان the challenge of tradition یا چالش ...
1 2
توسط
تومان