برش سنگ
۰۰۸۱-sang-double-IMG_2016
شماره موضوع : 0081 برای سنگ کف پنجره از آنجا که در معرض افتادن اشیا و مصالح هستش بهتر است 4 سانتیمتر ضخامت داشته باشد. بخشی از این ضخامت هم بصری است یعنی یک خط ضخیم پایین پنجره بسیار زیباتر ...
۰۰۷۶-moshabak-IMG_1376
شماره موضوع : 0076 برای برش سنگهای ساختمانی در کارگاه، غیر از میز برش برای کارگاههای بزرگ، دو نوع دستگاه فرز وجود دارد، انواع فرز معمولی و می نی فرز که برای برش سنگ در ابعاد مختلف استفاده می شوند، ...
۰۰۵۲-farsi-bor-sang-IMG_2168
شماره موضوع : 0052 برش 45 درجه در معماری ایران فارسی بر نام دارد نمیدانم رومی ها چگونه سنگ را می بریدند. نکته این قضیه صرفا استاد کار خوب است و توانایی کار با فرز، اصولا سنگ کاری که با ...
۰۰۳۵-boreshe-sang-IMG_6838
برای بسیاری از مشکلاتی که در کار با آن برخورد می کنیم، راه حلهایی وجود دارد، برش سنگ میتواند در صورت نیاز روکار هم انجام گیرد ولی نیاز به سنگ کار خوب دارد... سنگ کار ما آنچنان سنگ را بریده ...
۰۰۰۴-tarmim-sang-pelle_IMG_7214
سه چیز در زندگی نعمت است یکی زغال خوب دوم رفیق خوب سوم ... بله سوم سنگ کار خوب هستش این سنگ کار ما هم دستش واتر جت هست در این مرحله ترمیم سنگ پله را ببینید برش به اندازه... ...
1 2
توسط
تومان