اقلیم گرم و خشک
[۰۲۷۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-desert-architecture-pages-of-book
عنوان کتاب : desert architecture نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 027901305 توضیحات: اهمیت دادن به بحث معماری همیشه مرا شاد می کند، خصوصا در جاهایی که اصلا انتظار دیدنش را نداری، مردم دوست دارند به خود برسند، به ...
[۰۱۷۰۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-sustainable-landscape-design-in-arid-climates
عنوان کتاب : sustainable landscape design in arid climates نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 017001305 توضیحات: وقتی صحبت از معماری پایدار به میان می آید ، سرد و گرم کردن ساختمان ها با انرژی های طبیعی و هدر ...
توسط
تومان