اشتباهات اجرایی
۰۰۱۵-shive-eshtebah-beton-rizi-IMG_6413
دوستی چند تا عکس گذاشته بود توی اینترنت در خصوص کارهای جوک مانندی که یک سرش به مهندسی مکانیک ختم میشد ... مثلا یک کولر آبی جلو در دو تا اتاق، هوا را با یک شلوار خمره ای به دو ...
توسط
تومان