اجرا و معماری
[۰۲۵۶۰۱۳۱۳]-[architecture-ebook]-architectual-tiles-conservation-and-restoration
عنوان کتاب : architectual tiles-conservation and restoration نویسنده:  Lesley Durbin BA(Hons) Dip Eur Hum. PACR انتشارات : elsevier کد کتاب : 025601313 توضیحات: استفاده از کاشی از سالها پیش یکی از ابداعات مهم در مصالح معماری به شمار می رود، ...
[۰۲۵۴۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-structure-and-architecture
عنوان کتاب : structure and architecture نویسنده:  Angus J. Macdonald انتشارات : Architectural Press کد کتاب : 025401312 توضیحات: کتاب سازه به سان معماری، به بررسی سازه هایی می پرداخت که نقش معمارانه یافته اند اما کتاب حاضر بیشتر به ...
[۰۲۵۳۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-portable-architecture
عنوان کتاب : portable architecture نویسنده:  Robert Kronenburg انتشارات : Elsevier/Architectural Press کد کتاب : 025301312 توضیحات: معماری قابل حمل شما را به یاد چه چیزی می اندازد؟ سرویسهای بهداشتی قابل حمل برای کمپها؟ کانکسهایی که مهندسین کارگاه در آن ...
[۰۲۵۲۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-new-architecture-and-technology
عنوان کتاب : new architecture and technology نویسنده:  Gyula Sebestyen انتشارات : - کد کتاب : 025201312 توضیحات: این کتاب به نوعی یک بررسی تاریخی، دوره ای دارد در خصوص تکنولوژی و به طور کلی اتفاقات جدیدی که چه از ...
[۰۲۵۱۰۱۳۱۲]-[architecture-ebook]-modern-bamboo-architecture
عنوان کتاب : modern bamboo architecture نویسنده:   - انتشارات : - کد کتاب : 025101312 توضیحات: چندی پیش در مسابقه معمار سال ... یک اثر بامبویی مقام اول را کسب کرد و تامل همه و حیرت ما را بر انگیخت ...
1 2 3
توسط
تومان