اتصال دیوار به ستون
۰۰۳۰-jam-shodegi-divar-IMG_6661
از خودم پرسیدم دلیل جمع شدن دیوار آجری که یک روزی کاملا به ستون چسبیده بوده و حالا از آن جدا شده چیست ... نوع ماسه؟ نوع آجر یا نوع سیمان؟ خشک بودن آجر در حین کار؟ عدم اتصال دیوار ...
۰۰۰۹-baz-shodegi-divar-IMG_6191
دیوار های آجری مطابق با استانداردهایی که در نشریه های مثلا 55 ارائه شده باید به ستونها متصل باشند، این اتصال غالبا با میلگردهایی که از یک طرف به ستون متصل است و از طرفی در دیوار مهار شده بر ...
توسط
تومان