آسیبها
۰۱۳۵-kanale-hava-IMG_3865
شماره موضوع : 0135 اوه خدای من این دریچه هوا را ببینید!! ...
۰۱۳۴-moshkele-ajib-3-IMG_3858
شماره موضوع : 0134 در تصاویر و پستهای قبل دیدیم که سنگهای نمای داخلی و بیرونی یک دست انداز در حال ترک خوردن بود و دلیل صحیحی برای آن متصور نبود ... خوب دلایل را من اینجا ذکر میکنم و ...
۰۱۳۳-moshkele-ajib-2-IMG_3831
شماره موضوع : 0133 برخی مسایل برای حل شدن به مطالعه و مشاوره گسترده تری نیاز دارند مثل مشکل عجیبی که میبینید در تصویر بند سنگها در حال باز شدن است و سنگ در پوش نه فشاری را تحمل می ...
۰۱۲۸-۲-eshtebah-sang-granit-kafe-service-IMG_3751
شماره موضوع : 0128 در این تصویر سه اشتباه می بینیم، اول اینکه استفاده از سنگ گرانیت در کف سرویس اشتباه است چرا که رنگ آن امکان تشخیص تمیزی را نخواهد داد، دوم ایجاد اختلاف سطح داخل سرویس های عمومی ...
۰۱۲۳-dariche-hava-IMG_3819
شماره موضوع : 0123 روزها و ساعتها با مهندس مکانیک پروژه درگیری داشتیم در خصوص اصلاح کانالها و اینکه یک مقدار چرخش و پیچش کانال چقدر صدا ایجاد می کند و چقدر افت بازدهی دستگاه را به همراه دارد و ...
1 2 3 6
توسط
تومان