آسانسورها و پله های برقی
۰۱۲۷-chale-asansor-3-IMG_3652
شماره موضوع : 0127 خوب در این مرحله می بینید که شاسی کشی آسانسور انجام شده و دربها هم نصب شده اند، نمیدانم زدن ضد زنگ پس از نصب صحیح است یا بهتر بود قبل از نصب این کار انجام ...
۰۱۲۲-chale-asansor-IMG_3273
شماره موضوع : 0122 استاندارد آسانسورها و پله های برقی فک میکنم مبحث 15 مقررات ملی است، ابعاد دقیق چاه آسانسور، چاله آسانسور و خلاصه اصولی که باید رعایت شود در این مبحث خیلی خلاصه ذکر شده منتها از آن ...
۰۱۱۰-asansor-2-IMG_3326
شماره موضوع : 0110 در تصویر شاسی ها و ریل های مربوط به آسانسور را می بینیم که کار گذاشته شده ... لازم است شما مبنای مشخصی برای راستای درب به تیم آسانسور کار اعلام نمایید در غیر آن صورت ...
۰۱۰۷-asansor-IMG_3274
شماره موضوع : 0107 اگر در هر طبقه صرفا چند سانتیمتر در سازه حول چاه آسانسور خطا داشته باشیم، در نهایت امر آسانسور 13 نفره ما ممکن است 8 نفره از آب در بیاید! در این تصویر داخل چاه آسانسور ...
۰۰۱۱-darb-asansor-IMG_6348
پس از شاسی کشی داخل چاله آسانسور، مجری آسانسور که کارش کاملا تخصصی هم هست، شاسی درب آسانسور را نصب میکند، برای نصب این درب شما باید تراز طبقه را به او داده باشید چرا که پایین درب با سنگ ...
توسط
تومان