کارگاه
۰۱۲۵-kanale-hava-IMG_3298
شماره موضوع : 0125 کلا هماهنگ کردن دریچه هوا و کانال تاسیسات با سقف کاذب یک نقطه همپوشانی معماری با تاسیسات مکانیکی در کارگاه هستش و اگر بخش مکانیک تق و لق باشه پدرتون در میاد تا امور بیفته روی ...
۰۱۲۴-deghat-dar-abaad-IMG_3283
شماره موضوع : 0124 عزیزانی که با ما در بخشهای مختلف کار میکنند تصور اشتباهی در خصوص ساخت نمونه ها داشتند، تصور اینکه چون نمونه است لازم نیست دقت کافی به خرج داده شود، نتیجه هم ساده است... کار تصویب ...
۰۱۲۳-dariche-hava-IMG_3819
شماره موضوع : 0123 روزها و ساعتها با مهندس مکانیک پروژه درگیری داشتیم در خصوص اصلاح کانالها و اینکه یک مقدار چرخش و پیچش کانال چقدر صدا ایجاد می کند و چقدر افت بازدهی دستگاه را به همراه دارد و ...
۰۱۲۲-chale-asansor-IMG_3273
شماره موضوع : 0122 استاندارد آسانسورها و پله های برقی فک میکنم مبحث 15 مقررات ملی است، ابعاد دقیق چاه آسانسور، چاله آسانسور و خلاصه اصولی که باید رعایت شود در این مبحث خیلی خلاصه ذکر شده منتها از آن ...
۰۱۲۱-tarake-sang-IMG_3805
شماره موضوع : 0121 چه چیزی، چه عامی غیر از نشست ساختمان، نما را به این روز انداخته است؟
1 2 3 4 5 28
توسط
تومان