کارگاه
۰۰۰۳-sang-kenar-pele_IMG_7190-300×225
یکی از سیستمهای چیدمان سنگ کنار پله، کار کردن به صورت شیبدار است ببینید برش سنگ و ابزار آنرا
post01_ghobar
یکی از ارکان وجودی ما، معماری حرفه ایست. حرفه ای بودن در معماری دو بعد دارد، یکی مبحث طراحی که در شرکتهای بزرگ مشاور به حد نهایی خود می رسد و مبحث دوم اجرا است ... تمام تلاش طراحان تا ...
1 26 27 28
توسط
تومان