کارگاه
۰۱۳۵-kanale-hava-IMG_3865
شماره موضوع : 0135 اوه خدای من این دریچه هوا را ببینید!! ...
۰۱۳۴-moshkele-ajib-3-IMG_3858
شماره موضوع : 0134 در تصاویر و پستهای قبل دیدیم که سنگهای نمای داخلی و بیرونی یک دست انداز در حال ترک خوردن بود و دلیل صحیحی برای آن متصور نبود ... خوب دلایل را من اینجا ذکر میکنم و ...
۰۱۳۳-moshkele-ajib-2-IMG_3831
شماره موضوع : 0133 برخی مسایل برای حل شدن به مطالعه و مشاوره گسترده تری نیاز دارند مثل مشکل عجیبی که میبینید در تصویر بند سنگها در حال باز شدن است و سنگ در پوش نه فشاری را تحمل می ...
۰۱۳۲-pelle-gerd-2-IMG_3810
شماره موضوع : 0132 برای اجرای پله گرد به جوشکار خوب و با سلیقه نیاز دارید در غیر این صورت باید لحظه به لحظه به کار وی نظارت کنید.
۰۱۳۱-risman-keshi-kanaf-IMG_3808
شماره موضوع : 0131 در دوره کناف به نکاتی تاکید می شود که به نظر رعایت آنها دور از ذهن می رسد منتها در نهایت آنها را در کار میبینیم، یکی چاک لاین یا ریسمان رنگی است و دوم انواع ...
1 2 3 28
توسط
تومان