مقالات و گفتگوی آزاد معماری
۰۱۰۷-ga-1
این مطلب را سرآغاز سلسله مباحثی بدانید که بر آنم تا خالقین کمتر شناخته شده (بویژه در نزد معماران و دانشجویان معماری ایرانی) بسیاری از بناهای شاخص جهان را معرفی کنم. مهندسینی که بدون نبوغ و دانش آنها بسیاری از ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان، مدتی پیش، یک بحث داشتیم در خصوص مهندسی عمران و معماری، البته بهتر است گفته شود چند بحث، یکی با عنوان آیا معماران مهندس هستند؟ و دومی من خودم مهندس عمران هستم که اینها به نظر من گفتگوهایی بی پایان هستند و ...
فاقد تصویر شاخص
به درخواست دوست گرامی جناب آقای مطلق و به بهانه ارائه دوباره و متفاوت بخش دانلود فیلم معماری، و با توجه به این که بخش اعظمی از مخاطبان این سایت دانشجویان معماری هستند، به عنوان یک دانشجوی معماری کمی پیشکسوت  ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان مدتها پیش مباحثی باز شده بود با عنوان رویای معماران و پس از آن آرشیکد یا رویت ... بحثی که موافقان و مخالفانی داشت و گاهی بالا می گرفت ... بالاخره هر نرم افزار علاقمندانی دارد که گاهی وقتها ...
فاقد تصویر شاخص
آیا سوال بی زمان معماری در خصوص طراحی روزی پایان می پذیرد؟ من فکر می کنم که خیر. و دلیلش را نیمه بی پایان و نامیرای معماری می دانم. نیمه ای که اجازه نمی دهد  همه جنبه های آن خیلی ...
1 2 3 7
توسط
تومان