فاز 2 و ترسیمات معماری
layout
  قبل از وارد شدن در صفحه Layout می باید ترسیمات خود را در صفحه Model ترسیم کنیم. این ترسیمات میتونن هم با مقیاس یک به یک باشند و تمام جزئیات نیز با همین مقیاس ترسیم بشن. یک مشکلی بعضی ...
nazok
اجرای ساختمان از نظر زمانبندی و سیستم اجرا به چند بخش قابل طبقه بندی است : 1-     سازه که از خاکبرداری شروع میشود و تا پایان اسکلت بنا ادامه دارد 2-     سفت کاری شامل دیوارها ، کرسی چینی ، زیر ...
غالبا ما مجموعه بیشماری از بلوکهای اتوکد ، شامل صدها فایل ترسیمی dwg  را انبار میکنیم ... اما جستجو و انتخاب در میان همه این فایلها در مواقع نیاز ، بسیار زمانبر است. با جمع آوری و مرتب سازی بلوکهای ...
فاقد تصویر شاخص
در تهیه نقشه های اجرایی ساختمان ، سه مساله مهم وجود دارد : اشراف به مسایل اجرایی ساختمان و جزییات اجرایی ، (دادن راهکار در بخشهایی از بنا که با سیستمهای معمول قابل اجرا نیست) . توانایی ایجاد هماهنگی تیم ...
فاقد تصویر شاخص
نقشه های معماری فاز دو درمانگاه برچی با اهداف آموزش فاز2 روی نت قرار گرفته بود اینجا . دوستان نقشه های سازه را هم خواسته بودند، این پروژه نقشه های بی نهایت تمیزی از لحاظ نقشه کشی سازه داشت. این ...
1 2 3
توسط
تومان