دانلود کتاب معماری
[۰۲۷۳۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-principles-of-research-design-in-the-social-sciences
عنوان کتاب : principles of research design in the social sciences نویسنده:frank bechhofer انتشارات : routledge کد کتاب : 027301309 توضیحات: خوب این کتاب را کارشناس ما به عنوان کتاب غیر مرتبط به معماری کنار گذاشته بود تا به کتابخانه ...
[۰۲۶۸۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-architecture-of-matter-galileo-to-kant
عنوان کتاب : architecture of matter نویسنده:  galileo to kant انتشارات : oxford کد کتاب : 026801309 توضیحات: مرتب کردن دوباره کتابها همیشه یک خوبی دارد. کتابی که مدتها پیش ته جعبه جا مانده و توی قفسه چیده نشده بود ...
[۰۲۸۷۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-cities-of-dispersal
عنوان کتاب : cities of dispersal نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 028701401 توضیحات: برای سالیان سال شهرهای ما بر اساس یک روند طبیعی و به آهستگی شروع به رشد کردند، تا اینکه تکنولوژی پا به عرصه گذاشت ...
[۰۲۸۶۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-architextiles
دانلود کتاب معماری : بافتنی های معماری عنوان کتاب : architextiles نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028601401 توضیحات: آنچه از ابندا به نظر می رسد؛ بافته ها یا بافتنی های معماری باید در مورد سیستم های چادری و ...
[۰۲۸۵۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-versatility-and-vicissitude-performance-in-morpho-ecological-design
عنوان کتاب : versatility and vicissitude نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028501401 توضیحات: سنت همیشگی ما بر این بود که کتابی را بدون ورق زدن ارائه نکنیم. اما برخی از کتابها یا مجلات ارائه شده آنقدر نو و ...
1 2 3 59
توسط
تومان