حاشیه معماری
abdolaziz
همیشه هستند افرادی که به بودن در گروهشان افتخار می کنیم، افرادی که آنها را به رخ دیگران می کشیم، عبدالعزیز فرمانفرماییان یکی از این بزرگان بود. کارهایش مایه فخر و مباهات ما بود. قوت قلبمان بود. می دانستیم روزگاری ...
forum2
دوستان مدتی بودیم و نبودیم ... در پس زمینه البته غوغاست ... حالا غوغا نه به ان معنا ... یک کار کوچکی در حال انجام است که معنی اش برای ما می شود شق القمر. مدتها بود که دوستان گله ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان در یکی دو هفته گذشته شاهد چالشهایی در زمینه لینکهای دانلود بودیم که همچنان ادامه دارد البته. خبر های خوب اینکه تعداد قابل توجهی از فایلها در حال قرار گیری روی سرور لینکهای کمکی هستند. همچنین سرور لینکهای مستقیم ...
memarchitect91
سال 91 با همراهی شما یک سال پر کار و البته پربار! بود. اتفاقاتی که شما مستقیم و غیر مستقیم در طول سال لمس کردید را به طور خلاصه مرور می کنیم. تغییر هاست که با اون خیال همه از ...
nazar-khahi91
دوستان یک مرحله از ارائه های زمینه این سال به پایان رسید. امسال ما دو ارائه زمینه داشتیم، سلسله مطالب ارائه کتابها و همینطور ارائه تصاویر و مطالبی هر چند کوتاه در مورد کارگاه و اجرای معماری. در ماه های ...
1 2 3 23
توسط
تومان