565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

همونطور که قول داده بودم دومین آلبوم فاز 2 را برای دانلود گذاشتم . حیف که کارفرما به خاطر ندادن قسط آخر دستمزد از ما فاصله گرفت و نشد که زمان اجرا حضور داشته باشیم در ضمن ساختمان با عنوان ...
دانلود کتاب معماری : طراحی بیمارستان و فضای درمانی
عنوان کتاب : new health facilities انتشارات : architectural design نویسنده : arian mostaedi کد کتاب : 003501104 توضیح : من اطلاعات زیادی در مورد طراحی مراکز درمانی جمع آوری کردم منتها در دنیای واقعی کار درمانی و بیمارستان فقط ...
دانلود کتاب معماری : طراحی مسجد و مراکز اسلامی
عنوان کتاب : the mosque and the modern world انتشارات : - نویسنده : renata holod & hasan uddin khan کد کتاب : 003901105 توضیح : آیا میدونید که درصد بالایی (اگر نه همه ) از دوستان مذهبیمون صحبتهایی که ...
وقتی مراجعه کردم به پروژه های فاز 2 که در مدت فعالیتم تا به حال کار کردم ... متوجه شدم که برای روی وب قرار دادن پروژه ها مشکلی دارم : بعضی از اونها که خیلی خوب و کامل هستند ...
فاقد تصویر شاخص
به تازگی گزارش جلسه ای تحت عنوان سلیقه در معماری در مجله معمار چاپ شده بود. در کنار گفته های اغلب غیر مفید کامران افشار نادری و صحبتهای رضا دانشمیر متنی که جناب آقای کلانتری قرائت کرده بود نظرم را ...
1 106 107 108 109 110 113
توسط
تومان