565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

book-apartment-building-new-concepts
عنوان کتاب : Apartment Buildings , new concepts انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 019601101 توضیح : هنوز هم جای کار دارند این آپارتمانها. راه درازی در پیش داریم ... از این کتاب برای طراحی آپارتمانهای مسکونی ...
book-architecture-in-the-united-states-s
نام کتاب : Architecture in the united states   شاید بعد از مدتی معرفی کتابهای موضوعی ، دیدن یک کتاب که کارهایی از چند معمار مطرح و مشهور را در آمریکا معرفی کرده خالی از لطف نباشد. از جمله معماران ...
اخیرا فراخوان مسابقه معماری طراحی ساختمانهای بنتون در تهران در سایت آرونا (که کم کم به وبسایت مرجع خبر معماری هم تبدیل شده ) قرار گرفته و البته خبر انگلیسی که کپی از وبسایت اصلی است هم کاملتر بیان کننده ...
فاقد تصویر شاخص
اصالت با وجود است یا ماهیت ؟ اصالت با زمان است یا حرکت ؟ ... آیا میتوان پاسخ این سوالات را فارغ از تعریف وجود، ماهیت و ... داد ؟ و آیا میشود اینها را به دور از سالها مطالعه ...
book-david-chipperfield-s
عنوان کتاب : David Chipperfield انتشارات  : - نویسنده  : - کد کتاب : 009701211 توضیح : کم حرف ، متفکر و پر محتوا ... معماری مدرن. دیوید چیپرفیلد انگلیسی از معماران توانای معاصر . کارهای او مدرن هستند و ...
1 103 104 105 106 107 113
توسط
تومان