565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

عنوان کتاب :  100 more of the world best houses انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 031301101 توضیح : یکی از دوستان پیام داده بود که در مورد خانه های مسکونی ... راستش من به این مبحث ...
Zemanta Related Posts Thumbnail
موضوع ضیافت دهم : معرفی و نقد یکی از آثار معماری معاصر ایران بالاخره ما مثل همیشه در اقلیت قرار گرفتیم ! فکر میکنم که در انتخاب زروان حرکت خوبی انجام شد.لوگوی ضیافت بر خلاف سه تای قبلی که کمی ...
عنوان کتاب : استانداردهای نقشه کشی ساختمان انتشارات : انتشارات سازمان برنامه و بودجه ( راهبردی فعلی) نویسنده : - کد کتاب : 017501501 توضیح : سالها پیش وقتی که ویندوزهای 98 و 95 فونتهای فارسی را به خوبی پشتیبانی ...
book-STADIA-A-Design-and-Develop-s
عنوان  کتاب : STADIA : a Design and Development guide انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 005001110 توضیح : در شرکتهای مشاور غالبا برای طراحی های معمول مثلا ساختمان اداری یا مجموعه سرویسهای بهداشتی به کتاب فوق العاده ...
فاقد تصویر شاخص
مهمترین اصل در یک پروژه فاز2 معماری یا نقشه های اجرایی ساختمان ، هماهنگ بودن آلبومهای معماری ، سازه ، برق و مکانیک است. جایی که لوله های فاضلاب و آبرسانی و یا کانالهای تهویه مربوط به نقشه های تاسیسات ...
1 102 103 104 105 106 113
توسط
تومان