ترک در سنگ نما

ترک در سنگ نما

شماره موضوع : ۰۱۳۰

گفته بودم که چه دلایلی غیر از نشست سازه می تواند باعث رها شدن سنگ نما شود؟ خوب عکسهای دیگری را از این ضایعه ببینید، تقریبا دو ماه پس از اجرا…

ترک در سنگ نما

کلیدواژه : سنگ کفنما
565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان