آب گرفتن بام

 آب گرفتن بام

شماره موضوع : ۰۱۰۵

کنترل عایق کاری بام ساختمان چند مرحله دارد و مرحله نهایی آن بستن آبروها و آب گرفتن به پشت بام است سپس باقی ماندن آب به مدت ۲۴ ساعت و کنترل در زیر سقف است تا مشخص شود در کدام بخش ها نفوذ آب وجود دارد و باید ترمیم شود.

565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان