اسکافلد

اسکافلد

شماره موضوع : ۰۰۶۱

داربستهای مدولار ساختمانی یک خوبی بزرگ دارند اینکه به سرعت می توان آنها را نصب و باز کرد و یک بدی دارند که نمیتوان برای کار در چند تراز به یکبارگی از آنها استفاده کرد چرا که تخته ریزی فقط در انتهای آن انجام می شود و در آن ارتفاع حفاظی هم ندارد… میشود یک یا دو مدول از آنها را نصب کرده و زیر آنها چرخ قرار داد… عزیزی معتقد بود که اسکافلد به سختی چپ می شود منتها کارگران باهوش و پر توان ما بالاخره توانستند که یک دستگاه از این اسکافلدهای چرخدار را چپ کنند… خدا به خیر …

کلیدواژه : داربستها
565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان