پاخور درب

پاخور درب

شماره موضوع : ۰۰۵۸

در مورد پاخور گفته بودم … مهمترین جایی که پاخور استفاده می شود اتصال یک فضای خشک و تر است، بین دو فضای خیس یا خشک پاخور نداریم. نکته پاخور این است که اولا لازم نیست از یک سنگ نخراشیده ۴ سانتی برای پاخور استفاده کنید چرا که قرار نیست در فضای خیس ما سیل بیاد. صرفا یک سنگ ۲ سانتی کافیست.

پاخور درب

نکته دوم اینکه دقت کنید درب به پاخور باید چفت شود و حتی الامکان بیشتر از یک میلیمتر فاصله نیاشد کمتر هم نباشد که درب بسته نمی شود، ضمنا بسته شدن درب بالای پاخور صحیح نیست، باید پشت پاخور بسته شود. عایق فضای خیس هم باید به گونه ای باشد که تا انتهای پاخور ادامه یابد یعنی آب جمع شده پشت پاخور نباید از لای درزی چیزی عبور نماید…

کلیدواژه : سنگکفسازیها
565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان