سنگ پاخور درب

سنگ پاخور درب

شماره موضوع : ۰۰۵۵

وقتی صحبت پاخور درب میشود لزوما به این معنی نیست که سنگ یک ارتفاعی دارد و پای ما با آن برخورد دارد، در درگاه دربهایی که دو طرف آن سنگ کار شده معمولا اتفاقی می افتد، ساده ترین آنها این است که هیچگاه دو فضا کاملا با هم گونیا نیستند و یک خطای هرچند اندک با هم دارند که این خطا باید در جایی حل شود، گرفته شود یا ماست مالی شود یا هر چیزی که شما اسمش را بگذارید …

سنگ پاخور درب

یکی از این جاها در درگاه دربهاست، میتوانیم سنگ دلیل یا همان سنگی که به عنوان حاشیه در فضا چرخاندیم را کنار درب هم رد کنیم تا خطوط دو کفسازی به هم ختم نشود… اگر زاویه فضاها با هم زیاد باشد، یا کلا نا گونیایی فضا زیاد باشد، خوب بهتر است که کفسازی را با زاویه ۴۵ درجه کار کنیم که در این حالت تشخیص ناگونیایی زوایای فضا بسیار سخت خواهد شد.

سنگ پاخور درب

در این عکس ها نحوه کار گذاشتن سنگ در محلی که دو طرف آن کفسازی انجام گرفته را میبینیم، ابتدا زیر کار را خوب آب میزنیم و می شوریم، سپس سنگ مورد نظر را اندازه میکنیم و می بریم بعد ملات را که همیشه باید دقت کرد خشک نباشد میریزیم، اینجا دو طرف کار را کمی گود تر و وسط را کمی بیشتر ملات میریزم تا وقتی سنگ در محل خود قرار گرفت ملات وسط به اطراف هل داده شده و ارتفاع سنگ قابل تنظیم باشد.

سنگ پاخور درب

اگر سنگ کار شما نتوانست حاشیه سنگ را به درستی با چارچوب تنظیم کند و به تمیزی آن را برش دهد هیچ عذری از او نپذیرید چرا که میبینید یکی از سنگ کارهای متوسط ما به راحتی این کار را انجام داده است.

سنگ پاخور درب

565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان