وقتی چارچوب درب کاملا شاقول نیست

وقتی چارچوب درب کاملا شاقول نیست

شماره موضوع : ۰۰۴۵

در هنگام کار گذاشتن چارچوب دربها، لازم است به شاقولی بودن درب از هر طرف، تابیدگی درب و کنترل ریسمان ضربدری دقت شود یعنی با دو ریسمان دو قطر مستطیل چارچوب را به هم وصل کنیم و ببینیم که این دو ریسمان در نقطه تقاطع از هم فاصله دارند یا نه که در حالت دقیق این فاصله باید صفر باشد … خلاصه کار گذاشتن چار چوب، پر کردن پشت آن با سیمان به طور کامل (وقتی روی آن میزنید نباید صدای خالی بدهد) و …

حالا اگر اومدیم و چارچوب چند میلیمتر خطا داشت؟ هنگام کار گذاشتن درب، درب خود به خود به یک سمت باز می شود، یا یک سمت آن به چار چوب می چسبد و طرف دیگر هنوز ۵ میلیمتر فاصله دارد، دیدید که یخچال را چطور تراز میکنیم؟ درب آن در هنگام باز بودن به هیچ سمتی نباید متمایل شود…

وقتی چارچوب درب کاملا شاقول نیست

یک نجار خوب هم میتواند با کمی فاصله دادن لولاهای درب، این چند میلیمتر را اگر از ۵ میلیمتر بیشتر نباشد، اصلاح کند. البته برای این اصلاح مقداری هم دستمزد اضافه از شما خواهد خواست… پس میبینید که هنوز دقت اولیه به صرفه است.

وقتی چارچوب درب کاملا شاقول نیست

565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان