کر گیر

کر گیر

ابزارهای یک کارگاه جزو اموال کارگاه هستند، یعنی به بیت المال تعلق ندارند، بنا براین خیلی مهم است که برای استفاده از ابزار هایی نظیر دژبر و کر گیر از کارگر ماهر استفاده کنید در غیر این صورت یک سوراخ که حداکثر ۵۰ هزار تومان هزینه دارد ممکن است ۶ میلیون تومن برای شما تمام شود…

به عنوان مثال تراز نبودن دستگاه و فشار بیش از حد به آن ممکن است باعث گیر کردن مته در داخل بتن مسلح شده و در نهایت دستگاه را از پا در آورد. در این عکس میبینیم که از دستگاه به خوبی استفاده می شود. کارگر ما با لباس فرم، کلاه ایمنی و برگه های تاییده فنی استفاده از دستگاه، تا سالهای سال از این دستگاه هیلتی استفاده کرد و در نهایت در هنگام بازنشستگی، شرکت دستگاه را به او بخشید … اون دستگاهی که پس از زدن ۵ تا سوراخ سوخت و از بین رفت دستگاه دیگری بود.

کلیدواژه : آسیبهاابزارها
565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان