ضیافتهای معماری … چگونه ؟

این متن در حاشیه نتیجه گیری از نگاه خیره منتقد وبلاگ معماری را بیاموزیم و به عنوان جمع بندی پیشنهادی  از تبادل نظر صورت گرفته تنظیم شده است … و به قول مرتضی : هنوز ویرایش نشده است.

جمع بندی حرکتی که تئوریسینهای اون دیگه موجود نیستند ( غیر از یک روح سرگردان اینترنتی) و علاقه مندان و شرکت کنندگان اون که یک روز گرداننده هم بوده اند دلسرد شدند کار ساده ای نبود و نیست. منتها ، این فراخوان برای تصمیم گیری ادامه راه ، خیلی خوب و به موقع و ارزشمند بود و شرکت بچه ها اون رو ارزشمند تر هم کرد.

خصوصا من جمع بندی علی اعطا و محمد حامد رو بهتر دیدم ، هرچند تذکر هم حرفهای خوب و آرمانی زده بود و کمال یوسف پور موضوعی که زیر پوست ضیافت بود رو بیان کرده بود با این حال ، طرح اینکه چه باید باشد و چه نتیجه ای داشته باشد و چطور نباشد خیلی خیلی از دادن راهکار عملی و مشارکت در عمل راحت تر است.

در این فاصله که فراخوان با عنوان خیلی خوبی که انتخاب شده بود داشت پیش میرفت … تقریبا هر روز به این پست سر زدم ، بعضی از نوشته ها رو دوبار خواندم ، با یکی دو نفر از دوستان که در مباحث تئوری علاقه مند هستند صحبت کردم و خلاصه درگیر بودم با موضوع … احساس میکنم اون دوستانی که میزبان ضیافتها بودند هم به نوعی درگیر مساله مشابهی بوده اند.

ورود به مبحث سخت بود دارم همینطور مقدمه مینویسم ! بحث جمعبندی  به نظر من از دو دیدگاه قابل انجام بود ، یکی اینکه باید ها و نبایدهایی از نوشته های دوستان استخراج و در نهایت حاصل مطلب یک نتیجه گیری و یک پیشنهاد عملی باشد … و دوم پس از اینکه دیدم دیدگاه اول طولانی و سخت شد ، گفتم راه حل ساده ای هم ارائه کنم ، موضوع این است که اگر بحث ادامه پیدا کرده بود و دوستان به نظر دادن صرف بسنده نکرده بودند خیلی خوب میشد ، منتها بعد از اینکه در بخش نظرات مطالبی برای تذکر نوشتم پاسخی نداد و بحث ابتر شد. و خوب بود که این تبادل نظر به یک جمع بندی عمومی میرسید. چون جمع بندی جداگانه افراد در هر صورت شخصی است. با این حال هیچ طرح و برنامه ای کامل نیست … به همین خاطر رفتم سراغ جمعبندی ، به قول محمد حامد ما این آتش رو بر افروختیم …

دیدگاه اول

این دیدگاه شامل طرح باید ها و نباید ها و در نهایت نتیجه گیری است ، برخی مباحث ممکن است به نظر حاشیه ای برسد با این حال برای تکمیل بحث لازم بودند.

۱- پویایی : طرح مورد نظر باید پویا باشد ، خود راه خود را پیدا کند ضیافتها از این نظر نقاط ضعف و قوتی داشت : پویایی در بین وبلاگهای معماری و مشکل در تعیین مسیر و مخاطب ( مسیر به بن بست رسید و مخاطبها هر روز کمتر شد)

۲- عدم نیاز به فعالیت دائم متولی : خود متحرک بودن لازمه این جور حرکات است

۳- مشارکت بازدید کننده ها : حرکت باید با مشارکت بازدید کننده شکل بگیرد، یعنی نقطه قوت و تلاش متولی باید بر اساس ایجاد انگیزه مشارکت بازدید کننده ها باشد.

۴- فراتر رفتن از حرکت کوچک بین حدود ۳۰ وبلاگ معماری : هرچند اینجا این بحث مطرح میشود که نباید حرکت را خیلی بزرگ دید ( سنگ بزرگ یا لقمه بزرگ) منتها وقتی سوخت یک حرکتی کلا ۳۰ وبلاگ معماری باشد خیلی زود این سوخت تمام میشود. معمارانی که وبلاگ نویس نیستند باید به مشارکت در این حرکت ترغیب شوند : این باعث پویایی است.

۵- خروج از بحث خاله بازی : محمد حامد موضوعی رو مطرح کرد که هرچند لحن خوبی نداشت با این حال یک واقعیت است که باید از این مساله “دور هم باشیم” به نوعی یا خارج شد یا این دور هم بودن رو به تعامل مثبتی ختم کرد وگرنه ۱۰ وبلاگ نویس در مورد موضوعی بنویسند و در نهایت فقط خود خواننده باشند … حالا این مساله هست که اگر بحث جدی باشد عینا تحلیل علی اعطا صحیح از آب در می آید و اگر خیلی جدی نباشد تحلیل محمد حامد! ولی باز هم راهی برای ایجاد تعادل یا خروج از این مساله هست یا باید باشد.

۶- نیاز به داوطلب یا داوطلبان ساماندهی : اگر قرار است حرکت ساماندهی شود باید داوطلب یا داوطلبانی برای این مساله باشند. این داوطلبان میتوانند از بچه های وبلاگ نویس باشند.

۷- وجود بستر نرم افزاری مناسب برای ایجاد تبادل فکر و طرح مبحث : همونطور که اینجا بخش نظرات نتونست تبادل فکر رو جلو ببره ، و چالش فکری ایجاد نکرد ، در آینده هم یکی از نقاط ضعف این سیستمها نبود همین بستر خواهد بود. اگر بخش نظرات مثل وردپرس پایین متن و نه در یک صفحه کوچک جدا ، نمایش داده میشد خیلی خوب بود.

۸- داشتن خانه ثابت هرچند قبلا رد شده بود ، ولی میتواند دوباره روی میز پیشنهاد قرار بگیرد خصوصا اینکه متولی یا داوطلبان برای ادامه نیاز به یک جا دارند و حداقل ۳ نفر از نظر دهنده ها در مورد آرشیو مطالب قبل سوال داشتند.

۹- کالایی برای طرح در بستر : برای جذب افراد به این ضیافت باید مطلبی ارزشمند ارائه شود یا موضوع چالش بر انگیز مطرح شود و ما هر روز یک موضوع تازه و جذاب معماری نداریم. باید برای تداوم سر زدن به ضیافتها یا دمبال کردن آنها ، انگیزه ای یافت.

۱۰- سه حرکت گفته شده محمد حامد یک تلنگر عمیق برای حرکات بلاگر های معماری است ، آیا میشود اینها رو با هم ترکیب کرد؟ یا حداقل از اونها درس گرفت؟

۱۱- باید حرکت طوری طراحی شود در فاز تئوری که در صورت مشغله متولی یا متولیان لنگ نماند

۱۲- عنصر مطرح شدن میتواند مورد استفاده قرار گیرد برای جذب مخاطب : مخاطب چیزی را ارائه کند و به نوعی خود را مطرح کند : کاری که در ضیافتها و مسابقه وبلاگها اتفاق افتاد ولی این کالای ارائه شده باید منبعی داشته باشد که مثل اتفاقی که افتاده خیلی زود تمام نشود.

۱۳- فرار از فروم : هرچند ضیافتها و تجمیع آنها خیلی خیلی به قالبهای فروم شباهت دارد : طرح مبحث سپس ارائه مطلب توسط داوطلبان ؛ احیانا نتیجه گیری و در نهایت اگر مبحث ضعیف بود خود به خود متوقف میشود و اگر ارزشمند بود خود به خود جلو میرود. این قضیه برای معماری جوابگو نیست و برای آن دلیل دارم لازم شد عرض میکنم.

۱۴- چه دلیلی هست که یک بلاگر معماری جای دیگری بنویسد یا همکاری کند در صورتی که همان وقت رو برای وبلاگ خودش میتواند صرف کند؟ در آن جای دیگر باید چیزی ارائه شود که در وبلاگ او ارائه نمیشود.

۱۵- پرهیز از پراکندگی : یک مشت بچه معمار چارچوب بازی داشت و آخرش خیلی پراکنده شده بود. تا حد ممکن باید موضوع مینیمال باشد. با چارچوب مشخص و مدون و به قول محمد حامد تئوریسینهایش به نهایت آن فکر کنند!

۱۶- استفاده از پتانسیل موجود : حرکات انجام شده نشان داده که پتانسیل خوبی برای حرکات مشابه هست که باید از آن به خوبی استفاده شود.

۱۷- خیلی از افراد چه بلاگر و چه غیر آن جسته و گریخته ضیافتها رو دمبال کردند ولی باید راهی یافت که اینها از حاشیه به متن وارد شوند.

۱۸- ضیافت در حال حاضر دو مشکل اساسی دارد : هدف ضیافت و حاصلی که از هر ضیافت به دست می آید.

۱۹- باید در ادامه ضیافت یا از دل ضیافت حرکتی آغاز شود که اولا به حضور دائم تئوریسینها نیاز نباشد دوما حرکت افراد نوپا در آن به بیراهه کشیده نشود سوما همه شرکت کننده ها احساس دخیل بودن بکنند و چهارما متفاوت با فضای فروم باشد.

برای خلاصه شدن متن از خیر قسمتهایی که اهمیت کمتر داشتند گذشتم و اما در ادامه :

قسمت سخت : نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

پیشنهاد من ایجاد یک وبسایت یا وبلاگ مبتنی بر وردپرس است که چند متولی غیر ثابت داشته باشد امکان کم یا اضافه شدن مشارکت کننده ها در آن باشد ( با رفتن افراد ، جایگزینی صورت بگیرد) هدف آن مشارکت عمومی باشد نه مشارکت صرف بلاگر ها و چارچوب مشخص و مدونی داشته باشد که در آن هدف و نتیجه و سود فکری که عاید افراد میشود مشخص شود.

یک مطلب کلی که هم به نوعی با ایده ضیافتها سازگار است متن و بستر این مجمع باشد :

نقد کاربردی معماری

این نقد میتواند شامل مباحث انتقادی و چالش بر انگیز تئوری معماری باشد

پرسش و پاسخهای انتقادی باشد

نقد یک اثر معماری خارجی

نقد و ارائه آثار داخلی

نقد و ارائه کارهای معمولی خود ما

نقد و ارائه کارهای دانشجویی

بازدید کننده ها در هر سطحی امکان مشارکت دارند : اگر بحث انتقادی دارند مطرح میکنند

اگر مقاله انتقادی دارند

اگر کاری برای ارائه دارند که در بستر موجود نقد شود ارسال میکنند در متن قرار میگیرد و همه نقد میکنند

اگر کاری را میخواهند نقد کنند ، میفرستند بقیه هم نظر میدهند.

معرفی کارها و نقد آثار معماری یک معمار که میتواند خیلی هم معروف نباشد مشابه آنچه در مجله معمار اتفاق می افتد

همه ما و هر معمار علاقه مند میتواند کارهایش را از این طریق روی وب قرار دهد

و … من در هر بخشی حاضرم این ایده رو بازتر کنم و برای اجرایی شدن اون هم راه حل دارم ولی میترسم طولانی شود …. نیاز بود ارائه میکنم

و اما دیدگاه دوم که خیلی ساده تر هم هست

مشخص کردن چارچوب یا دعوت از به قول محمد حامد مجمع برای این مساله و پس از تدوین هدف و برنامه ، مشخص کردن میزبان ضیافت ۱۸ ؛  میزبان بعدی در چارچوب مشخص شده حرکت کند و بعد هم میزبانهای بعدی … درست است که ساده است اما این هم تحلیل و پیچیدگی دارد که طولانی میکند بحث رو.

دوستان برای جمع بندی اصلی مراجعه کنید به وبلاگ معماری را بیاموزیم – نینا شاهرخی ضمن اینکه همینجا لازم میدونم از ایشون به خاطر زحمتی که متقبل شد تا یک بار دیگر ( بعد از ضیافت شش + یک) ناجی ضیافتها باشد و همینطور همه دوستانی که به نوعی با نظرات خود بحث رو باز کردند تشکر میکنم.

مطلب مرتبط : ضیافتهای معماری… چرا از همین وبگاه

نگاه خیره منتقد – معماری را بیاموزیم ، و سر انجام ضیافت – معماری را بیاموزیم ، و سرانجام ضیافت – معماری و شهرسازی

565

پر کن پیاله را، کین جام آتشین ... دیریست ره به حال خرابم نمی برد

دیدگاه کاربران
  • دانشجویان معماری بوشهر ۱ خرداد ۱۳۸۹ / ۵:۱۱ ب٫ظ

    سایت خوبی داریدما شما رو لینک کردیماگر دوست دارید ما رو لینک کنید

  • محمد حامد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ / ۴:۴۸ ب٫ظ

    راستی یادم رفتپیشاپیش عذر خواه هستم ولی بی زخمت نوشته های قبلی تونم پایئین همین مطلب لینک کنید تا پیوستگی مطالب بیشر حفظ شود.

  • محمد حامد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ / ۴:۴۵ ب٫ظ

    ممنون  بابت مطلبتون متاسفانه  سیستم های وبلاگهای وطنی با تمام زخمتی که می کشند زیادی پرت هستند در مقایسه با وردپرس یا لایو جورنالhttp://mohammadhamed.mihanblog.com/post/490اینم پاسخ سوالهایتانhttp://mohammadhamed.mihanblog.com/post/comment/483

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان