در حال حاضر سایت در مرحله آزمایشی بوده و فروشها غیر فعال می باشد، از همراهی شما سپاسگذاریم و از نظرات سازنده شما استقبال می کنیم.
۰۱۳۵-kanale-hava-IMG_3865
شماره موضوع : 0135 اوه خدای من این دریچه هوا را ببینید!! ...
۰۱۳۴-moshkele-ajib-3-IMG_3858
شماره موضوع : 0134 در تصاویر و پستهای قبل دیدیم که سنگهای نمای داخلی و بیرونی یک دست انداز در حال ترک خوردن بود و دلیل صحیحی برای آن متصور نبود ... خوب دلایل را من اینجا ذکر میکنم و ...
۰۱۳۳-moshkele-ajib-2-IMG_3831
شماره موضوع : 0133 برخی مسایل برای حل شدن به مطالعه و مشاوره گسترده تری نیاز دارند مثل مشکل عجیبی که میبینید در تصویر بند سنگها در حال باز شدن است و سنگ در پوش نه فشاری را تحمل می ...
۰۱۳۲-pelle-gerd-2-IMG_3810
شماره موضوع : 0132 برای اجرای پله گرد به جوشکار خوب و با سلیقه نیاز دارید در غیر این صورت باید لحظه به لحظه به کار وی نظارت کنید.
1 2 3 119
توسط
تومان