siza_part2_00
این نوشته ادامه ای است از نقد و بررسی دانشکده معماری دانشگاه پورتو اثر آلوارو سیزا بخش دوم نکاتی در باب فرم، فضا، عملکرد، سازماندهی سیزا در ابتدای فیلم اشاره می کند « من معماری عملکردگرا هستم و برای من ...
۰۰۰۵۰۲۳۰۱
ساختمان: دانشکده معماری دانشگاه پورتو معمار: آلوارو سیزا مقدمه: رویکردی که برای ارائه مطلب در مورد آثاری که در فیلم ها ارائه می شوند را شاید بتوان نوعی نگاه پدیدارشناسانه به موضوع تلقی کرد که بنده از طرفداران آن هستم. ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان اخیرا  سوالاتی درباره خرابی لینکها یا خطای باز نشدن فایل پس از دانلود دریافت می شود و بسیاری از مواقع پس از کنترل مشخص می شود که لینک مشکلی ندارد و سالم است. لذا در این مطلب سعی شده ...
[۰۲۷۳۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-principles-of-research-design-in-the-social-sciences
عنوان کتاب : principles of research design in the social sciences نویسنده:frank bechhofer انتشارات : routledge کد کتاب : 027301309 توضیحات: خوب این کتاب را کارشناس ما به عنوان کتاب غیر مرتبط به معماری کنار گذاشته بود تا به کتابخانه ...
[۰۲۶۸۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-architecture-of-matter-galileo-to-kant
عنوان کتاب : architecture of matter نویسنده:  galileo to kant انتشارات : oxford کد کتاب : 026801309 توضیحات: مرتب کردن دوباره کتابها همیشه یک خوبی دارد. کتابی که مدتها پیش ته جعبه جا مانده و توی قفسه چیده نشده بود ...
1 2 3 116
توسط
تومان